Taxatie

Gecertificeerd taxateur

De waarde van uw huis is van belang voor diverse geldverstrekkende instellingen. Een taxatie geeft hierop het antwoord. Als gecertificeerd taxateur (via de Stichting VastgoedCert) zijn wij in staat deze taxatie uit te voeren. Een traject dat de nodige expertise vraagt, maar waarbij wij u van deskundig advies kunnen voorzien. Onze erkenning als NVM-makelaar onderstreept dit nog eens waarbij we een periodieke hercertificering ondergaan. Zo blijft de kwaliteit van de kennis gewaarborgd.

Úw NVM-Makelaar

De NVM-makelaar is dus bij uitstek dé geschikte partij om voor u een taxatie uit te voeren. Alle NVM-makelaars hanteren tijdens het taxeren dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de Meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM-taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden en daardoor betrouwbaar zijn als maatstaaf.

Dankzij de NVM-database die wordt bijgehouden door 4000 NVM-makelaars heeft uw NVM-taxateur meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd!

Stap 1: Bepaal duidelijk de uitgangspunten voor uw taxatie!

Voordat u een taxatie overweegt is het van belang om enkele zaken te overwegen. Zo wordt een taxatie duidelijk voor u, maar ook voor uw taxateur.

  • Welke taxatiedoelen zijn er?
  • Het tarief van een taxatie
  • Wat houdt een taxatie-opdracht in?
  • Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie?

Stap 2: Waar let uw taxateur op? 

Uw taxatie gaat van start en begint bij een uitgebreide inventarisatie van uw woning. Uw taxateur let op diverse zaken die van invloed zijn op de waardebepaling, waaronder:

– de staat van onderhoud;
– de inhoud en de oppervlakte;
– de functionele indeling;
– de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
– mate van isolatie en energiezuinigheid;
– verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht;
– de ligging en de omgeving;
– het bestemmingsplan
– de marktsituatie

Stap 3: De terugkoppeling

Na enige tijd koppelt de NVM-makelaar de taxatiewaarde aan u terug. Indien sprake is van een woning die onder de NHG-garantie valt, wordt de taxatie verplicht gevalideerd door een taxatie-instituut. Hierdoor kan deze terugkoppeling iets langer duren.

Van belang is om te weten hoe de taxatie wordt vastgelegd in een taxatierapport. De NVM-makelaars hanteren daarbij een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

Het tarief van een taxatie

Voor het uitvoeren van een taxatie ontvangt u een nota. Er zijn namelijk geen vaste tarieven voor de uitvoer van een taxatie. Bij het maken van de afspraak voor de taxatie kunt u tevens afspraken maken over het honorarium. Zo is vooraf duidelijk wat u moet betalen voor het uitvoeren van de taxatie.

Hoe wordt de taxatie vastgelegd?

De NVM-makelaar taxeert op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie let de NVM-makelaar onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen. Na enige tijd koppelt de NVM-makelaar de taxatiewaarde aan u terug. Indien sprake is van een woning die onder de NHG-garantie valt, wordt de taxatie verplicht gevalideerd door een taxatie-instituut. Hierdoor kan deze terugkoppeling iets langer duren.