Bouwtechnische keuring

Kies voor zekerheid!

De uitvoer van een bouwtechnische keuring geeft u een zeker gevoel over de woning waar u voor kiest. Voor zowel bestaande als nieuwbouw krijgt u met een bouwtechnische keuring inzicht in de bouwtechnische staat en de eventuele bouwtechnische gebreken.
 Ook krijgt u een goed inzicht in herstelkosten.

PerfectKeur

Moolenaar Makelaardij o.g. heeft een samenwerking met PerfectKeur voor al uw Bouwtechnische keuringen.
 Hierdoor is de klant er zeker van dat de keuring door een onafhankelijke, en regionale opererende organisatie wordt uitgevoerd.

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. De rapporten voldoen aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie. Bouwtechnische rapporten van PerfectKeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. De bouwkundigen zijn altijd in vaste dienst en werken in een klein rayon, zodat ze bekend zijn met specifieke plaatselijke omstandigheden of bouwstijlen.

Op welke aspecten wordt gelet?

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
 • Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen.
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.

De beoordeling leidt uiteindelijk tot een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Na de fysieke keuring: het resultaat

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail. Het bouwkundige rapport geeft u inzicht in de staat van uw woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Prijzen

Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is een zeer uitgebreid, stevig ingebonden full color rapport welke ook geschikt is voor de NHG, inclusief digitaal rapport.

 • Prijs: € 365,00 incl. BTW
 • Prijzen zijn voor woningen tot maximaal 800m³
 • Meerprijs per 100 m³: € 35,00 (€ 29,41 excl. BTW)

Onze Bouwtechnische Keuringen voldoen aan de norm van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

prijzen zijn altijd onder voorbehoud